Vi erbjuder

 • Berg- & betongborrning
 • Sprängning av berg & betong (losshållning i olika metoder)
 • Sprängning rör och kabelgrav/Va-schakt
 • Sprängning i vibrationskänsliga miljöer (försiktig sprängning)
 • Sprängning inomhus
 • Kemikalisk & hydraulisk bergspräckning
 • Bergförstärkning
 • Vajersågning i berg & betong
 • Betongbilning
 • Schaktning
 • Anläggningstjänster m.m.